Szakmai filozófiánk

Vác labdarúgásának közel 120 éves története, kiemelten az NB I. bajnoki cím, Intertotó-kupa, UEFA-kupa, KEK, BL selejtezőn való részvétel és megannyi váci válogatott játékos megteremtette az alapot arra, hogy a klub ismét felemelkedjen, régi dicsőségében tündököljön.

Magunkról

Vác labdarúgásának közel 120 éves története, kiemelten az NB I. bajnoki cím, Intertotó-kupa, UEFA-kupa, KEK, BL selejtezőn való részvétel és megannyi váci válogatott játékos megteremtette az alapot arra, hogy a klub ismét felemelkedjen, régi dicsőségében tündököljön. Ennek érdekében Pető Tibor elnökletével, Baranya István sportigazgató vezetésével és Both József szakmai igazgató szakmai irányításával 2017-től komplex futballfejlesztési program indult útjára.
A program elsősorban Vác Városában a helyi labdarúgás tömegbázisának szélesítését, a környékbeli települések sportoló tehetségek kiválasztását célozza, de iskolaváros lévén az ország bármely pontjáról és a határon túlról is fogadunk fiatalokat. Elsődleges partnereink a városi óvodák, általános és középiskolák, akikkel szakmai együttműködés köti össze egyesületünket.
Az egyesületünk célja, hogy olyan sokoldalúan felkészített játékosok neveljen, akik megfelelnek a hazai és nemzetközi futball elvárásoknak, piacképes játékosok, erősítést jelentenek a felnőtt csapatnak.

Egyéniségeket nevelünk, képzünk

A labdarúgás időszakonként változó értékrendjében, módszertanában, szemléletben, és igényszintjében létezik egy meghatározó tényező: az edző személyisége. Számos sportági változó ellenére a legnagyobb hatékonysággal bír az edző felkészültsége, tudása, empátiája, amely megnyilvánul a játékosok minőségi képzésében, nevelésében, ami nem más mint a - TANÍTÁS.

Meggyőződésünk, hogy maga a képzett labdarúgó lehet egyesületünk legnagyobb értéke. Értéket pedig az edző neveli.  Egy képzési filozófia akkor lesz valóban eredményes, teljes, ha az igazán lényeges dolgokra nyitja rá a figyelmünket. Ez pedig a - JÁTÉKOS EGYÉNISÉG

Képzésünk alapja – az életkori sajátosságoknak megfelelő – futballtudás átadása. Mindez az óvodáskortól (U-5) a felnőtt futball kezdetéig (U-19) történő periodizált folyamat. Bárki futballozhat, de tehetség kiválasztás és azok foglalkoztatása a lényeg.  De még ennél is fontosabb a tehetségtől az egyéniséggé válásig tartó folyamat és módszer. Labdarúgó tehetség, egyéniség csak akkor tud kibontakozni, ha megfelelő környezetben van, és a játékossal magasszintű tudással rendelkező edzők foglalkoznak.  A kölcsönösség a lényeg:  LEGJOBBAK A LEGJOBBAKKAL

Organikus fejlődés

Kritikus fejlődési periódusok

 

Tanítunk, de hogyan…

 • Játékhelyzet megoldások tanítása: a mérkőzésen minden pillanatban megoldásra váró játékhelyzetek alakulnak ki, melyet az nyer meg, aki gyorsabban, célszerűbben, kreatívabban, eredetibben, koordináltabban, motiváltabban old meg. Kiemelt képzési és módszertani feladat az 1v1, 11v11 elleni játék, párharc oktatása, vagy 2-3 játékos együttműködésének tanítása.
 • Funkció-modellek előhívása a tudattalanból: a tehetség által örökölt és a tanult mozdulatok jelentős része az emberi tudattalanban van tárolva, melyek többsége technikai jellegű. A periodizáció alatt a pszichológia segítségével katathym  imaginált módon speciális hívóképek segítségével aktivizálhatóak a tudattalan lévő tanult technikai, és cselekvési modellek.
 • Minőségi kontroll (Quality Control)  a tanulási folyamat alatt: az edzések, gyakorlások alatt az edzőink megkövetelik a mozdulatok, pontosságát, az időzítést. Az edző arra támaszkodik, amit lát, tapasztal és azonnal javít, korrigál. Azaz folyamatos korrekció.  Csak annak a labdarúgónak van esélye a mérkőzésen, akitől az edzésen is ezt követelik.
 • Koordinációs szintek, képességek tanítása: tapasztaljuk, hogy egyes játékosok a koordinálatlanságukat, erőkifejtéssel kompenzálják. Ezzel felesleges energiák vesznek kárba és a játékhelyzet megoldások, a kreativitás is gyengül. Az életkori sajátosságoknak megfelelően az általános koordinációs kritériumok (ritmus, tér, idő, dinamika…) fejlesztése mellett, kiemelt figyelmet és képzést fordítunk a labdás, játékhelyzet megoldást jelentő koordinációs szintek fejlesztésére.
 • Futball kondíció: az edzések alatt a modell-rendszerű módszerünkkel, játékosok megtanulják a mérkőzésszerű és a mérkőzésen alkalmazható, terhelés-regenerálódás szabályozását. Mindez a játékhelyzet megoldások hatékonyabb, eredményesebb, célszerűbb kivitelezését eredményezi.

 

Labdarúgók egyéni pszichológiai és élettani diagnosztikája

Tagadhatatlan tény, a pályán nyújtott teljesítmény áll mindenek felett.

 • De mi áll a hátterében?
 • Mit tud az edző a játékosáról?
 • Mennyire ismeri önmagát a játékos?
 • Mit tud a szülő a gyermekéről ?

Ezekre a kérdésekre ad magyarázatot a pszichológiai és élettani diagnosztika, melyet az európai topp csapatoknál és a legnépszerűbb sportágaknál is bevált módon alkalmaznak.

 • Pszichológiai diagnosztika: teljes személyiség profilt készítünk, amely holisztikus módon méri, elemzi, kimutatja a játékos személyiségvonásait, mentalítását, motiválhatóságát, stressz tűrő képességét, megküzdési stratégiáit, győzni tudási pszichés képességeit, alkalmazkodó képességeit, IQ-szintjeit, alkalmasságát az élsportra. tesztjeink: BFQ-CM, BFQ-CE, BFQ, MMPI-A, Burn Out, Leary, CPI, teljesítmény-motivációs kérdőívek, szorongás-tesztek, megküzdés, kreativitás, külső-belső kontroll,

Leary

MMPI-A

CPI

Leírás: C:\Users\Felhasznalo\Desktop\PSZICHOLÓGIA\Videoton\Puskás\Sociogram-DRC.png

BFQ

MMPI

Szoiometria

 

 • Élettani diagnosztika: a játékosok felméréseit először a szűrővizsgálatokkal kezdjük: vérkémia, vizelet, EKG, szív ultrahang. Alapvizsgálat az antropometria (alkati, biológiai érettség, csontozat, testösszetétel) is. Az életkortól és a céloktól függően 8 éves kortól kezdve lehetőség nyílik a humánbiológiai vizsgálatokra. Ezek a vizsgálatok elsősorban az alkat, a testösszetétel, a biológiai (morfológiai) fejlettség megállapítása, a várható felnőttkori jellemzők becslése szolgálnak. 14 éves kortól kezdve indokolt a terheléses vizsgálatok elkezdése. Labor körülmények között az aerob állóképességet mérik szakembereink.. A módszer a spiroergometriás futószalagos terhelés, elsősorban vita-maxima protokollal. Az anaerob teljesítőképesség vizsgálatot 16 éves kortól tartjuk hasznosnak, amely posztok szerint történik.

Leírás: C:\Users\Felhasznalo\Desktop\Vác\Intéményvezetők\a mérés_Snapshot (2).jpg

Spiroergometria

Antropometria

Motivációs bázis szélesítése, sportpszichológiai terápiás tevékenység

A labdarúgásban győzni tudó és győzni akaró, győzni képes  játékosra van szükség. Ez felnőttkorban kulcskérdés és elengedhetetlen feltétele az eredményességnek. Ezért ezt egyesületünkben már gyermekkortól fejlesztjük. Az edzőink szerepe, felelőssége megkerülhetetlen, de az egyesületi spotpszichológusé a fő feladat.
Legfontosabb pszichés fejlesztési területeink:

 • intrinzik (belső), extrinzik (külső) motiváció kiépítése
 • motoros tevékenységek mentális kontrollja
 • emóciók (érzelmek) és tevékenység
 • önbizalom
 • mentális energia mozgósítása
 • relaxációs képességek fejlesztése

Sportpszichológiai terápiás tevékenység
Nem a pszichés betegsége gyógyításáról van szó (probléma esetén az is feladat), hanem a játékosok optimális, top pszichés állapotának fenntartásáról, fejlesztéséről. Ennek számos eszközével, módszerével rendelkezik a sportpszichológusunk.

 • egyéni és csoportos relaxáció
 • autogén tréning
 • KIP / Katathym imaginatív pszichoterápia/
 • Egyéb szimbólumterápiás módszerek
 • NLP /Neuro-linguisztikus Programozás/
 • Ego state / én-állapot terápia/
 • Ericksoni  hipnoterápiVÁC VÁROS LABDARÚGÓ SPORT EGYESÜLET

A futball barátai Vácott - sok, azóta is ismert és híres jelentős fővárosi klubot megelőzve - 1899-ben hozták létre saját egyesületüket. A Váci Sport Egyesület (VSE) 1899. júniusában alakult meg, de hivatalosan csak november 28-án került bejegyzésre.

Klubszínek: piros-kék
Stadion: Vác Városi Stadion

FACEBOOK